Baixista

Kyle Eastwood Kyle Eastwood

ANIVERSÁRIO: Pode 19, 1968
LOCAL DE NASCIMENTO: Califórnia
SINAL DE NASCIMENTO: Touro

Kristen Pfaff Kristen Pfaff

ANIVERSÁRIO: Pode 26, 1967
LOCAL DE NASCIMENTO: Nova york
SINAL DE NASCIMENTO: Gêmeos

Kira Roessler Kira Roessler

ANIVERSÁRIO: Junho 12, 1962
LOCAL DE NASCIMENTO: Connecticut
SINAL DE NASCIMENTO: Gêmeos

Kiril Marichkov Kiril Marichkov

ANIVERSÁRIO: Outubro 30, 1944
LOCAL DE NASCIMENTO: Bulgária
SINAL DE NASCIMENTO: Escorpião

Kit Tanton kit Tanton

ANIVERSÁRIO: agosto 5, 1992
LOCAL DE NASCIMENTO: Inglaterra
SINAL DE NASCIMENTO: Leão

Kieren Webster Kieren Webster

ANIVERSÁRIO: Pode 10, 1986
LOCAL DE NASCIMENTO: Escócia
SINAL DE NASCIMENTO: Touro

Kim Deal Kim Deal

ANIVERSÁRIO: Junho 10, 1961
LOCAL DE NASCIMENTO: Ohio
SINAL DE NASCIMENTO: Gêmeos

Kevin Ray Kevin Ray

ANIVERSÁRIO: dezembro 6, 1986
LOCAL DE NASCIMENTO: Ohio
SINAL DE NASCIMENTO: Sagitário

Keter Betts Keter Betts

ANIVERSÁRIO: julho 22, 1928
LOCAL DE NASCIMENTO: Nova york
SINAL DE NASCIMENTO: Câncer

Kevin Baird Kevin Baird

ANIVERSÁRIO: agosto 2, 1989
LOCAL DE NASCIMENTO: Irlanda do Norte
SINAL DE NASCIMENTO: Leão

Kenny Aaronson Kenny Aaronson

ANIVERSÁRIO: abril 14, 1952
LOCAL DE NASCIMENTO: Nova york
SINAL DE NASCIMENTO: Áries

Kenny Kweens Kenny Kweens

ANIVERSÁRIO: abril 16, 1979
LOCAL DE NASCIMENTO: Nova york
SINAL DE NASCIMENTO: Áries

Kenny Torres Kenny Torres

ANIVERSÁRIO: Junho 10, 1996
LOCAL DE NASCIMENTO: Nova york
SINAL DE NASCIMENTO: Gêmeos

Kent Carter Kent Carter

ANIVERSÁRIO: Junho 12, 1939
LOCAL DE NASCIMENTO: Nova Hampshire
SINAL DE NASCIMENTO: Gêmeos

Kermit Driscoll Kermit Driscoll

ANIVERSÁRIO: marcha 4, 1956
LOCAL DE NASCIMENTO: Nebraska
SINAL DE NASCIMENTO: Peixes

Ken Casey Ken Casey

ANIVERSÁRIO: abril 14, 1969
LOCAL DE NASCIMENTO: Massachusetts
SINAL DE NASCIMENTO: Áries

Keith Zazzi Keith Zazzi

ANIVERSÁRIO: dezembro 5, 1960
LOCAL DE NASCIMENTO: Nova york
SINAL DE NASCIMENTO: Sagitário

Kelen Capener Kelen Capener

ANIVERSÁRIO: fevereiro 27, 1991
LOCAL DE NASCIMENTO: Califórnia
SINAL DE NASCIMENTO: Peixes